Sant Sadurní d'Anoia - Capital del cava

AVUI: Ennuvolat amb pluja escasa 32ºC|20ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube
Pàgines
Normativa activitats dirigides estiu 2019
 • Les preinscripcions es faran “online” a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia: http://www.santsadurni.cat/inscsripcionspiscinaestiu, del 3 al 9 juny de 2018. S'iniciaran a les 10:00 h i restaran obertes fins a les 23:59 h del dia 9 de juny.

 • L'adjudicació de places es farà per rigorós ordre de sol·licitud. En el cas dels germans incrits a cursets de natació infantil, caldrà fer una sol·licitud per a cada cursetista però es tindrà en compte el primer registre per a determinar l'ordre de tots els germans inscrits, sempre i quan es comtempli en la sol·licitud que s'inscriu a diversos germans.

 • El Servei d'Esports contactarà amb les persones que tenen plaça per tal que facin la confirmació corresponent amb el pagament, com a molt tard el 21 de juny. Passat aquesta data, les persones que no hagin realitzat el pagament perdran el dret sobre la plaça i es procedirà a omplir les vacants amb les persones en llista d'espera.

 • Les persones que, havent fet la preinscripció, no rebin cap notificació del Servei d'Esports, s'entendrà que resten inscrites en llista d'espera i es contactarà amb elles únicament en cas que hi hagi vacants per a l'activitat i grup sol·licitat.

 • En cas d'haver fet la inscripció per a més d'un període de cursets, si el nen/a canvia de nivell, el Servei d'Esports es compromet a guardar plaça pel nivell següent en el període i torn establert al fer la inscripció, acceptant el cursetista el possible canvi horari associat al canvi de nivell. Cal tenir present que només es realitzen cursets fina al nivell blau i que el nivell blau només es realitza en torn de tarda.

 • No es farà cap reserva ni retorn de diners pels dies que, per malaltia o altres supòsits, no es pugui realitzar l'activitat, a excepció dels que siguin derivats des del propi servei. Únicament es podrà fer una reserva de diners quan es comuniqui la baixa voluntària en l'activitat amb anterioritat a l'inici de la/les setmana/es contractada/es.

 • Els cursetistes han de respectar l'horari programat i assignat per a cada activitat.

 • L'entrada als vestidors pels cursetistes es farà, com a màxim, 15 minuts abans de l'horari d'inici de l'activitat amb el permís de recepció. Únicament els abonats podran accedir abans a les instal·lacions, prèvia identificació al mostrador de recepció, i podran fer ús de la resta de serveis abans i després del curset. La resta de cursetistes només podran accedir al recinte de bany 5 minuts abans de l'inici del curset i hauran d'adreçar-se directament als vestidors un cop finalitzada l'activitat. En el cas dels cursets infantils l'entrada del nen/a al recinte de la piscina ha de ser sempre autoritzada per un monitor/a. Les classes comencen amb puntualitat, els nens que arribin tard hauran d'esperar a que un monitor els vingui a recollir a la sortida dels vestidors (túnel de dutxes).

 • Els nadons i els nens i nenes menors de 8 anys, hauran d'estar acompanyats en tot moment al vestidor per un adult que els ajudarà a canviar-se i que serà el responsable del nen/a fins que els monitors recullin els cursetistes a l'inici de l'activitat infantil i a partir de que els monitors deixin al nen/a al vestidor un cop finalitzi aquesta. Els menors d'entre 8 i 13 anys podran accedir sols al vestidor, únicament quan sigui per a la realització d'un curset i amb l'autorització corresponent, , i hauran de sortir de la zona d'aigua un cop finalitzada l'activitat si no estan acompanyats d'un major d'edat. Només es permet l'accés d'un acompanyant per cursetista infantil. En l'activitat per a nadons, almenys un dels progenitors haurà d'acompanyar el nen/a en l'activitat, podent també participar l'altre progenitor, segons disponibilitat d'espais.

 • La sortida de les instal·lacions un cop finalitzada l'activitat no es podrà demorar més de 30 minuts.

 • L'equipament ha de ser l'adequat: banyadr, sabatilles de bany, casqut i tovallola o barnús. És aconsellable l'us d'ulleres i sabatilles antilliscants per a algunes activitats.