índexjove - Servei de joventut Índex de Sant Sadurní d'Anoia

Mostrar/ocultar menú
Pàgines
Casal 19
Casal d'Estiu
Les inscripcions es faran a l´Índex del 24 d'abril al 3 de maig

L’activitat del casal d’estiu és una proposta adreçada a infants i joves de 4 a 14 anys.

Respon a una demanda social que permeti fer compatibles els horaris laborals de les mares i els pares amb l’atenció imprescindible als fills i filles durant el període de vacances escolars. El casal d’estiu pretén contribuir a aquesta demanda mitjançant una actuació educativa de qualitat i adaptada a cada grup d’edat tot oferint als infants la possibilitat de fer activitats de lleure a prop del seu entorn habitual en una època de l’any especial i plena de recursos.

CASAL D’ESTIU 
INSCRIPCIONS:

Les inscripcions es faran a l’Índex del 24 d'abril al 3 de maig.

ATENCIÓ: NOUS HORARIS D'INSCRIPCIONS!!!!

Matins: de dimarts a divendres de 9 a 14 h

Tardes: dilluns i dimecres de 16 a 20 h


La persona que presenti la inscripció ha de ser la titular que figuri com a sol·licitant en el full d'inscripció

En el cas que sigui una altra persona caldrà portar el document d'Autorització de delegació.

La persona que presenti la inscripció caldrà que s'acrediti amb el seu DNI

Informació general  

-Casal d'Estiu 2019 (informació general)

Documentació

-Full de sol·licitud d'inscripció

-Autorització de delegació*

(*només quan la inscripció presencial no la faci el pare/mare o tutor/a legal del nen/a). Caldrà que presenti el document la persona que faci el tràmit)

SERVEIS DE MENJADOR I ACOLLIDA OCASIONAL

Les famílies interessades a utilitzar els serveis de menjador i acollida de manera ocasional cal que facin la compra dels tiquets a l’Índex.

Horari de dilluns a divendres, tardes de 16 a 20 h

Preus: 6,80€ menjador i 2,50 € acollida €
Forma de pagament: en efectiu o bé amb tarja (imports superiors a 6 €)

Tel.: 93 891 33 20

Indicacions:

- Una vegada comprat el tiquet, cal entregar-ho a les coordinadores del casal o a les coordinadores de menjador a les 9h si és de menjador, o a la monitora d'acollida matinal si és d'aquest segon servei a les 7.45 h.
- En el cas de menjador, si una família fa una compra de tots els tiquets que necessitarà durant el casal, es demana que faci una entrega anticipada de tots els tiquets per tal de fer la previsió de menús esporàdics.
- En el tiquet de menjador cal anotar: data d'utilització de menjador, nom i cognom nen/a i any de naixement
- Els dies que hi hagi sortida els nens i nenes que es queden a menjador caldrà que es portin el dinar de casa.

ALTRES MATERIALS

-Menú de menjador 

-Dossier grups de petits (anys 2015 a 2012)  

-Dossier grups de mitjans (anys 2011 a 2009)  

-Dossier grups de grans (anys 2008 a 2005) 

INFORMACIÓ

Índex
C. Pompeu Fabra, 34

Tel. 93 891 33 20
index@santsadurni.cat

De dilluns a divendres de 16 a 20h

Podeu consultar el reglament de funcionament del Casal d’Estiu
INFO

Casal 19

Anteriors SegüentsAssAcademicaTreballatecaGarantiaJuvenilAssMobilitatOficinaJove
Anteriors SegüentsServeiComarcalJoventutDGJDiba
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia Servei de Joventut Índex
© Índex - Servei de Joventut -Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
C/ Pompeu Fabra, 34 - 08770 Sant Sadurní d'Anoia
Tel. 93 891 33 20 - 607 368 193 (Whatsapp)
index@santsadurni.cat