Sant Sadurní d'Anoia - Capital del cava

AVUI: Cobert amb pluja 25ºC|13ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube
Pàgines
Vehicles elèctrics

cotxe_electric

BONIFICACIONS PER A TURISMES DE BAIXA EMISSIÓ

ecoviat

La Generalitat de Catalunya ha impulsat un nou sistema de peatges amb l'objectiu d'homogeneïtzar els descomptes a les autopistes de la seva titularitat, i definir bonificacions orientades a  fomentar la mobilitat sostenible, potenciar l'estalvi energètic, minimitzar la contaminació i millorar la fluïdesa de la xarxa viària reduint la congestió dels accessos a la ciutat.

Els turismes que compleixin els requisits de baixa emissió i que vulguin gaudir del descompte del 30% a les autopistes (100% en el cas de vehicles elèctrics amb 0 emissions) i/o obtenir acreditació per circular pel carril bus-VAO de la C-58, es poden registrar a l'Ecovia-T.

L'ordenança fiscal número 3 de l'Ajuntament de Sant Sadurní, Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, indica que gaudiran d'una bonificació del 75% de la quota incrementada de l'impost, els vehicles de motor elèctric, vehicles híbrids amb motor d'explosió i elèctrics i vehicles de motor que utilitzin fonts que no provinguin d'hidrocarburs. Queden exclosos d'aquesta bonificació els vehicles que utilitzin com a carburant, gas natural o gas butà.

VEHICLES ELÈCTRICS MUNICIPALS

L'any 2009, l'Ajuntament de Sant Sadurní va adquirir un vehicle elèctric perquè des del departament de Via Pública es puguin dur a terme tasques com la recollida de la brossa dels carrers i el manteniment del municipi. El vehicle pot arribar a aconseguir una velocitat de 25km/h com a màxim. Cal carregar la bateria entre 8 i 12 hores i la seva autonomia és de 100 hores. El pes que pot arrossegar és de 500 kg i pot transportar fins a 2 persones.

L’any 2012 s'incorpora un segon vehicle elèctric a la flota municipal, en aquest cas utilitzat per tasques de la deixalleria, com el trasllat del portamòbil.

electric electric_portamobil