Sant Sadurní d'Anoia - Capital del cava

AVUI: Intervals de nuvolositat 29ºC|16ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube
BUTLLETÍ

SUBSCRIU-TE AL BUTLLETÍ ELECTRÒNIC

Dona't d'alta facilitant-nos el teu correu electrònic i setmanalment rebràs l'agenda d'activitats i les notícies més destacades de la setmana

Notícies
patrulla mixta
Procés urgent de selecció per cobrir dues places d'agent de la Policia Local
Les sol·licituds es poden presentar fins al 22 de febrer a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia necessita cobrir, per urgència, dues places d'agent de policia local. Els aspirants que estiguin interessats a presentar-se a la selecció, han de tenir com a mínim aquestes condicions:

  • Tenir la nacionalitat espanyola, d´acord amb la legislació vigent.
  • Haver complert 18 anys i no superar l'edat màxima de jubilació.
  • Tenir la titulació d´ESO, graduat escolar o equivalent, o bé estar en condicions d´obtenir-la en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  • Tenir una alçada mínima de 1'60 m. les dones i 1'70 m. els homes.
  • Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B.
  • Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B (nivell intermedi de català) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent segons l´Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

Conjuntament a la sol·licitud, s'haurà de declarar no estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari del qual hagi estat separat o inhabilitat, o per exercir funcions similars a les que es desenvolupaven en el cas del personal laboral.

Per tal de fer la selecció es realitzarà una prova psicotècnica i es tindrà en compte els mèrits/experiència, així com la valoració d'una entrevista personal.

Per sol·licitar formar part del procés selectiu, cal presentar una sol·licitud a l'OAC de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia abans de les 15:00 hores del dia 22 de febrer de 2017.

PUBLICAT EL 08.02.2017
COMPARTIR
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterComparteix a Google+Compartir per correu electrònic