Sant Sadurní d'Anoia - Capital del cava

AVUI: Ennuvolat 26ºC|12ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube
Pàgines
Dades demogràfiques

La població Sant Sadurní és de 12.749 habitants, segons dades de la darrera revisió padronal a data 1 de gener de 2017.

El padró municipal d’habitants és el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi.  El conjunt de persones inscrites en el padró municipal constitueix la població del municipi.

Podeu consultar dades actualitzades al web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, Idescat.cat

I podeu demanar les dades classificades per nacionalitat, nivell d'estudis, província o país de naixement, districtes i seccions censals dels períodes que us interessin a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.