Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Les preinscripcions als cursets i activitats dirigides de la piscina municipal es fan via "on line" des d'aquesta mateixa pàgina del web de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia,  de l'1 al 6 de juny de 2017. A partir del 7 de juny només es podran fer de manera presencial a la Zona Esportiva. 

PREINSCRIPCIONS 

Les preinscripcions als cursets i activitats dirigides de la piscina municipal per a la temporada d'estiu 2017 es faran via "on line" des del web de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, de l'1 al 6 de juny de 2017.

S'obriran el dia 1 de juny a les 10:00h i restaran obertes fins al dia 6 de juny a les 23:59h. A partir del dia 7 de juny només es podran fer de manera presencial a la Zona Esportiva.

INSCRIPCIONS

L'adjudicació de places es farà per rigorós ordre de sol·licitud.

El Servei d'Esports contactarà amb les persones que tenen plaça per tal que facin la confirmació i el pagament a les oficina de la Zona Espotiva (Passeig Can Ferrer, 2), com a molt tard el 18 de juny. Passada aquesta data, les persones que no hagin realitzat el pagament perdran el dret sobre la plaça i es procedirà a omplir les vacants amb les persones en llista d'espera.

*Les persones que, havent fet la preinscripció, no rebin cap notificació confirmant la disponibilitat de plaça per part del Servei d'Esports, restaran inscrites en llista d'espera i es contactarà amb elles únicament en cas que hi hagi vacants per l'activitat i grup sol·licitat.

A partir del 7 de juny es podran fer inscripcions a les activitats i grups que restin vacants, de manera presencial, a la Zona Esportiva.