Sant Sadurní d'Anoia - Capital del cava

AVUI: Descobert 32ºC|13ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube
Guia d'activitats pels centres educatius
Gestió de conflictes

Dins les escoles hi conviuen diferents persones amb interessos, opinions i necessitats diferents i a vegades contraposats, els quals poden esdevenir en escenaris de conflictes.
És important no percebre'ls només en sentit negatiu, com a sinònim de violència o d'abús escolar, ja que el conflicte forma part de la vida, sent inherent a l'ésser humà alhora que és el principal motor de canvi que ens permet avançar i créixer socialment i personalment.Infants conflicte
La Gestió alternativa no pretén que els conflictes desapareguin dels centres escolars, sinó que procura millorar la convivència escolar a partir del diàleg, la cooperació i el consens en un context acollidor de creixement i aprenentage, treballant habilitats i valors de tolerància i respecte, ensenya a reflexionar i ha ser crítics, fomenta actituds d'empatia, d'assertivitat i l'escolta activa, permet conèixer i expressar les pròpies emocions i els propis interessos, etc.
No som perfectes, ens equivoquem, però podem saber aprofitar de manera constructiva aquests errors i sumar-los a la nostra experiència.