Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
  • Cr. Diputació, 20
  • Representant: Jaume Ràfols