Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
La Generalitat disposa des de l'abril del Registre de parelles estables de Catalunya

L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ha decidit mantenir en funcionament el Registre Municipal de Parelles de Fet, malgrat que des del mes d'abril la Generalitat va posar en marxa el Registre de parelles estables de Catalunya, una nova manera per acreditar la convivència.

La Generalitat va crear aquest registre per facilitar la sol·licitud de cobrament de prestacions socials, com la pensió de viduetat, oferint la possibilitat als Ajuntaments que deixessin d'oferir aquest servei; malgrat que el Registre creat per la Generalitat s'estableix com a Registre únic, aquesta circumstància no exclou la vigència dels registres municipals fins ara existents.

L'Ajuntament de Sant Sadurní té la voluntat de donar continuïtat al Registre Municipal de Parelles de Fet,  que va ser creat a l'any 1999 i que actualment té inscrites 252 parelles de fet.

PUBLICAT EL 12.07.2017