Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
L'empresa Masmovil sol·licitarà permisos als propietaris de les finques per on ha de passar la xarxa

A Sant Sadurní d’Anoia continua el desplegament de la Fibra òptica, que va començar el desembre de 2014 a mans de l'emrpesa Movistar, tal i com ja va informar l'Ajuntament en aquell moment. Ara és Masmovil qui està duent a terma la instal·lació de la seva xarxa, per això l'Ajuntament es va reunir amb l'empresa per tal que aquest desplegament es dugui a terme seguint la normativa corresponent i per poder informar del projecte a la ciutadania.

Tècnics de l’empresa Masmovil estan passant aquests dies pels domicilis per demanar la signatura d’un document que autoritza el pas del cable per les façanes dels edificis, la qual cosa no compromet a contractar cap servei, tal i com ja va fer l'anterior empresa de telefonia.

La fibra òptica és el mitjà de transmissió emprat a les millors xarxes de dades. Es tracta d’un fil molt fi de material transparent, vidre o materials plàstics, pel qual s’envien polsos de llum que representen les dades a transmetre i que dinamitza el mercat de banda ampla. Així, millora la velocitat en descarregar i pujar continguts d’Internet i permet connectar diversos dispositius alhora -PC, consoles, televisions, entre d’altres avantatges a més de l’alta definició d’imatge i so.

Més informació
PUBLICAT EL 08.05.2017