Sant Sadurní d'Anoia - Capital del cava

AVUI: Molt ennuvolat amb tormenta 25ºC|13ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube
Pàgines
Normativa activitats dirigides Estiu 2017

Les preinscripcions es faran “online” a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia: www.santsadurni.cat/inscripcionspiscinaestiu, de l'1 al 6 de juny de 2017. S'iniciaran a les 10:00 h i restaran obertes fins a les 23:59 h del dia 6 de juny.

  • L'adjudicació de places es farà per rigorós ordre de sol·licitud. El Servei d'Esports contactarà amb les persones que tenen plaça per tal que facin la confirmació corresponent amb el pagament, com a molt tard el 18 de juny. Passada aquesta data, les persones que no hagin realitzat el pagament perdran el dret sobre la plaça i es procedirà a omplir les vacants amb les persones en llista d'espera.
  • S'entendrà que les persones que, havent fet la preinscripció, no rebin cap notificació del Servei d'Esports, resten inscrites en llista d'espera i que es contactarà amb elles únicament en cas que hi hagi vacants per a l'activitat i grup sol·licitat.
  • A partir del dia 7 de juny es podran fer inscripcions en les activitats i grups que restin vacants, de manera presencial a la Zona Esportiva.
  • En cas d'haver fet la inscripció per a més d'un període de cursets, si el nen/a canvia de nivell, el Servei d'Esports es compromet a guardar plaça pel nivell següent en el període i torn establert al fer la inscripció, acceptant el cursetista el possible canvi horari associat al canvi de nivell. Cal tenir present que els cursets pel nivell blau només es realitzen el torn de tarda.
  • No es farà cap reserva ni retorn de diners pels dies que, per malaltia o altres supòsits, no es pugui realitzar l'activitat, a excepció dels que siguin derivats des del propi servei. Únicament es podrà fer una reserva de diners quan es comuniqui la baixa voluntària en l'activitat amb anterioritat a l'inici de la/les setmana/es contractada/es.
  • Els cursetistes han de respectar l'horari programat i assignat per a cada activitat.
  • L'entrada als vestidors pels cursetistes es farà, com a màxim, 15 minuts abans de l'horari d'inici de l'activitat amb el permís de recepció. Únicament els abonats podran accedir abans a les instal·lacions, prèvia identificació al mostrador de recepció, i podran fer ús de la resta de serveis abans i després del curset. La resta de cursetistes només podran accedir al recinte de bany 5 minuts abans de l'inici del curset i hauran d'adreçar-se directament als vestidors un cop finalitzada l'activitat. En el cas dels cursets infantils l'entrada del nen/a al recinte de la piscina ha de ser sempre autoritzada per un monitor/a. Les classes comencen amb puntualitat, els nens que arribin tard hauran d'esperar a que un monitor els vingui a recollir a la sortida dels vestidors (túnel de dutxes).
  • Els nadons i els nens i nenes menors de 8 anys hauran d'estar acompanyats en tot moment al vestidor per un adult, que els ajudarà a canviar-se i que serà el responsable del nen/a fins que els monitors recullin els cursetistes a l'inici de l'activitat infantil i a partir de que els monitors deixin al nen/a al vestidor un cop finalitzi aquesta. Només es permet l'accés d'un acompanyant per cursetista infantil. En l'activitat per a nadons un dels progenitors haurà d'acompanyar el nen/a en l'activitat.
  • Els cursetistes i acompanyants hauran d'identificar-se a recepció per a poder accedir a la zona de vestidors. La sortida de les instal·lacions un cop finalitzada l'activitat no es podrà demorar més de 15 minuts.
  • L'equipament necessari ha de ser l'adequat: banyador, sabatilles de bany, casquet i tovallola o barnús. És aconsellable l'ús d'ulleres. També s'aconsella l'ús de sabatilles antilliscants per a les activitats d'aigua-gim i aqua-running.