Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
També treballa en l'arranjament del parc infantil del Barri Vilarnau

El servei de Via Pública de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ha treballat aquests dies en la instal·lació d'un col·lector al carrer Maresme que recull les aigües residuals d'aquesta via, les quals desenvoquen en un pou a Can Mas de la Riera. Es tracta de 315 m de canonada, amb un pressupost de 14.000 euros, que suposa una important millora a la via pública, tal i com ha explicat el regidor Toni Sisternas.

Aquests dies també s'està acabant les millores al parc infantil del Barri Vilarnau, on s'ha arranjat el terra i s'han renovat tot el mobiliari urbà, dotant-lo de major seguretat i millorant els jocs existents.

Parc Vilarna

PUBLICAT EL 03.03.2017