Sant Sadurní d'Anoia - Capital del cava

AVUI: Cobert amb pluja 13ºC|9ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube
Pàgines
Agenda 21

agenda21

L'Agenda 21 és un programa de les Nacions Unides que fa referència al desenvolupament sostenible. Va ser aprovada a la Cimera de la Terra (1992), celebrada a Rio de Janeiro, per més de 178 governs de tot el món.
És un sistema de gestió global a curt, mitjà i llarg termini en el qual, mitjançant un Pla d'Acció, s'estableixen uns objectius ambientals, econòmics i socials, mesurables i avaluables periòdicament, per tal d’aconseguir, amb la participació activa d’un Fòrum Ciutadà, la sostenibilitat del municipi i una millor qualitat de vida dels ciutadans.


A la Conferència Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles d'Aalborg (Dinamarca), de l’any 1994, es va aprovar la Carta d'Aalborg. El compromís dels seus signataris consisteix a desenvolupar processos d'Agenda 21 Local seguint els principis que estableix el mateix document. Com a part més remarcable d’aquests processos, hi ha l'elaboració d'un Pla d'acció local per a la sostenibilitat, que, popularment, també es coneix com a Agenda 21 Local.

L’agenda 21 a Sant Sadurní d'Anoia

El 15 de maig de 2006, després de dos anys de treball de l'equip redactor i de la participació ciutadana, es presenta l'auditoria ambiental municipal com a eina de treball per a diagnosticar l'estat del medi ambient a Sant Sadurní i proposar un pla d'actuació per tal d'assolir els compromisos ambientals de l'Agenda 21 local.

En els següents enllaços trobareu els documents que han servit per implementar l'Agenda 21 local al municipi.