Nexes - Innovació, emprenedors i empreses

La innovació és la introducció de productes (béns o serveis) nous o significativament millorats, de processos nous, de mètodes de comercialització nous o de mètodes organitzatius nous en les pràctiques de les empreses, orientada a crear valor social o econòmic.

Una empresa innovadora és la que ha sistematitzat la innovació, fent del procés una activitat normal de l´empresa.

La innovació en el lloc de treball implica la cerca de millora dels processos que comporten  l´activitat diària dels treballadors de l´empresa.

Un dels factors clau per facilitar el procés d´innovació a la empresa és la formació.

 Programa de Formació nexes innova