índexjove - Servei de joventut Índex de Sant Sadurní d'Anoia
Les inscripcions es faran a l´Índex del 18 al 27 d´abril de 16 a 20 h

L’activitat del casal d’estiu és una proposta adreçada a infants i joves de 4 a 14 anys.

Respon a una demanda social que permeti fer compatibles els horaris laborals de les mares i els pares amb l’atenció imprescindible als fills i filles durant el període de vacances escolars. El casal d’estiu pretén contribuir a aquesta demanda mitjançant una actuació educativa de qualitat i adaptada a cada grup d’edat tot oferint als infants la possibilitat de fer activitats de lleure a prop del seu entorn habitual en una època de l’any especial i plena de recursos.

CASAL D’ESTIU 

Informació general  

-Casal d'Estiu 2018 (informació general)

Documentació

-Full de sol·licitud d'inscripció

-Full fitxa de salut

SERVEIS DE MENJADOR I ACOLLIDA OCASIONAL

Les famílies interessades a utilitzar els serveis de menjador i acollida de manera ocasional cal que facin la compra dels tiquets a l’Índex.

Horari de dilluns a divendres, tardes de 16 a 20 h

Preus: 6,80€ menjador i 2,50 € acollida €
Forma de pagament: en efectiu o bé amb tarja (imports superiors a 6 €)

Tel.: 93 891 33 20

ALTRES MATERIALS
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Índex
C. Pompeu Fabra, 34

Tel. 93 891 33 20
index@santsadurni.cat

Horari d’atenció

De dilluns a divendres, de 16 a 20 h

Podeu consultar el reglament de funcionament del Casal d’Estiu
INFO

Casal 18