Sant Sadurní d'Anoia - Capital del cava

AVUI: Descobert 26ºC|13ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube
Pàgines
Consells Sectorials
Coneix els Consells Sectorials de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

 

Consell Municipal de Cooperació

El Consell Municipal de Cooperació és un òrgan consultiu de l’Ajuntament de la Vila en qüestions de cooperació internacional i estableix la relació amb l’Ajuntament a través de la Regidoria de Cooperació. L’Ajuntament s’obliga a consultar amb el Consell tot el que faci referència a la política de cooperació internacional, i, especialment, la destinació concreta dels fons assignats a ajuda a països del Sud en el pressupost municipal de cada exercici.

A més del regidor/a responsable de Cooperació i la tècnica municipal responsable de l'àrea, formen part del Consell Municipal de Cooperació les següents entitats: Creu Roja, Mans Unides, Entrepobles, Equalmon, Amnistia Internacional del Penedès, Mercat de la Pau, Amizade Junts amb Moçambic i Acaps Wilaia Alt Penedès.

 

Consell Municipal Escolar

Es un Organisme de consulta i participació de tots els sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari, dins el terme municipal de Sant Sadurní d'Anoia

Té com a principals objectius:

 • Mantenir un corrent d'informació, estudi i deliberació entre l'administració municipal i els diferents sectors de la comunitat escolar sobre la planificació, actuacions i problemàtica genera que afecta els centres educatius de la vila.
 • Fer possible que les línies d'actuació de la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia compti amb la consulta i assessorament dels sectors implicats.
 • Sensibilitzar la vila, entitats i convilatans en particular, sobre la importància de la participació dels sectors educadors, famílies i alumnat en el procés educatiu, així com en la gestió dels centres.
 • Establir canals de col·laboració entre tots els sectors en l'organització d'actuacions de caràcter municipal i/o dels mateixos centres.
 • Crear un marc de participació i aportació ciutadana en diferents actuacions en el camp educatiu de la nostra vila:
 • Propostes per aconseguir l'accés de tots els ciutadans a nivells educatius i culturals que els permeti la seva realització personal i social.
 • Propostes de cursets, conferències, seminaris... destinats als pares o a les associacions de pares.
 • Elaborar propostes de convenis i acords de competències delegades que millorin la qualitat del servei educatiu dins l'àmbit del municipi.
 • Propostes d'actuacions compensatòries per corregir les desigualtats provinents del context econòmic, social i cultural de l'alumne.

 
Consell Sectorial per a la igualtat

El Consell té com a finalitat promoure la igualtat entre dones i homes dins el model social existent.
 • Igualitat formal, entesa com l'afirmació de la igualtat de drets entre dones i homes en la normativa.
 • Igualtat de tracte, entesa com a absència de tota discriminació directa i indirecta per raó de sexe.
 • Igualtat d’oportunitats, entesa com a compensació de les desigualtats existents en les condicions i posicions de dones i homes.
 • Equitat de gènere, entesa com a valoració i presa en consideració de la diversitat i les diferències entre dones i homes.

 
CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT

El Consell té la finalitat d'integrar la participació dels ciutadans en els assumptes municipals pel que fa al medi ambient.
 
Ho fa per mitjà de les següents actuacions:
 
 • Observar i analitzar els problemes relacionats amb el Medi Ambient del municipi.
 • Suggeerir i proposar solucions.
 • Coordinar accions entre les mateixes entitats i entre elles i l'Ajuntament, de cara a millorar l'escenari urbà i els entorns.

  
CONSELL DEL CENTRE VILARNAU

Aquest consell es va crear l'any 2002. És un òrgan que permet treballar amb representants dels diversos col·lectius de persones usuàries del Centre, informant d'aspectes com la implicació en la dinàmica del servei i fent-los partícips en aquesta, en l'execució d'activitats i en la proposta d'interessos varis.
 
Col·lectius implicats:
 
 • Persones representants del grup de mares/pares d'infants del Centre Vilarnau
 • Representants del joves del centre
 • Representants dels tallers/activitats d'adults com taller estimulació de la memòria.
 • Representants de l'associació 1itots
 • Representants de les botigues i comerços del barri.
 • Representants de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.