Sant Sadurní d'Anoia - Capital del cava

AVUI: Descobert 20ºC|4ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube
Pàgines
Òrgans de participació

El Ple municipal podrà acordar la creació d´òrgans específics dedicats a la participació, que seran de caràcter consultiu i podran fer suggeriments en els seus àmbits.”

Consell de la Vila: És l´òrgan de participació on representants de la ciutadania debaten amb responsables polítics i tècnics municipals els assumptes públics de la vila. Constituït per representants municipals, de les associacions de la vila i per 10 persones “d´especial rellevància”, tindrà com a missió emetre informes, debatre el pla d´actuació municipals i les ordenances, proposar l´aprovació de disposicions de caràcter general i, en general, assessorar el Govern municipal sobre les grans línies polítiques i de gestió.

Consells veïnals: Serà un òrgan semblant al Consell de Ciutat, però limitat a l´àmbit específic dels nuclis rurals de la vila. Sant Sadurní diposa d'un Reglament de Consells Veïnals.

Consells sectorials: Seran els òrgans que canalitzaran la participació en aspectes concrets com l'ensenyament, la cultura, l´esport, el medi ambient, la joventut, les dones, la gent gran, les persones amb disminució i la cooperació i la solidaritat.