Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Amb els infants batejats el 2019 i els nens i nenes de la catequesi