Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Hi ha 25 places i s'atorgaran per ordre de data de naixement

El Cos Nacional de Policia ha informat que el dia 11 de juny serà a Sant Sadurní d'Anoia per renovar el DNI a les persones més grans de la vila, que tenen dificultats per desplaçar-se a altres municipis. El lliurament dels DNIs es farà el 14 de juny. 

Com que només hi ha 25 places, l´assignació es farà per ordre de data de naixement, donant prioritat a les persones de més edat.

Es pot sol·licitar plaça fins al dia 1 de juny a la Policia Local de Sant Sadurní d'Anoia, presencialment i aportant el DNI per comprovar les dades. Durant la setmana del 4 al 8 de juny es confirmarà la reserva de plaça.

PUBLICAT EL 09.05.2018