Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
La mesura es pren per donar compliment a la Llei de Protecció de Dades LOPD

A partir d'ara per a l'expedició de certificacions i volants d'empadronament col·lectius o de convivència, on constin les dades de les persones que conviuen en un mateix domicili, farà falta l'autorització de tots els majors d'edat que hi apareixen, per tal de donar compliment a la Llei de Protecció de Dades LOPD.

Sense aquest consentiment exprés únicament es podran emetre certificats on hi apareixeran només les dades de la persona que fa la petició i un requadre on s'indicarà el nombre de persones que hi consten empadronades, sense especificar-ne la identitat.

En el cas dels menors seran els seus pares qui hauran d'autoritzar la cessió de dades i, un cop aquests siguin majors d'edat, hauran de ser els mateixos fills qui ho autoritzin expressament.

Podeu veure i descarregar-vos aquí els models d'autorització:

PUBLICAT EL 09.04.2018