Sant Sadurní d'Anoia - Capital del cava

AVUI: Descobert 32ºC|17ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube
Pàgines
Bus Urbà

DAVANT LA SITUACIÓ D'EXCEPCIONALITAT PER LA CRISI SANITÀRIA, EL BUS URBÀ MODIFICA ELS SEUS HORARIS I SERVEIS. CONSULTEU ELS CANVIS AQUÍ

El bus urbà de Sant Sadurní d’Anoia està integrat dins el sistema tarifari de l’Àrea del Transport Metropolità (ATM). Compta amb dues línies, la L1 i la L2 (que amplia la L1 amb algunes parades):

Preus DE BITLLETS PROPIS (NO INTEGRATS)


Bitllet Senzill (venda en el bus)


2 €

T-108,20 €

T-10 estudiant (presentant carnet d’estudiant
al punt de venda)

4,90 €

Els infants menors de 4 anys estan exempts de pagar el bitllet. Les persones jubilades i aquelles amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% (o al 33% quan es vegi afectada la seva mobilitat) poden beneficiar-se del bitllet senzill social a preu de 0 €. Per obtenir-lo cal sol·licitar el carnet acreditatiu a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, presentant una fotografia recent, el DNI i el certificat on consti el grau de disminució, si és el cas. La taxa administrativa de renovació del carnet serà de 5 euros i està regulada a la corresponent ordenança fiscal. El bitllet social no és un títol integrat, i, per tant, només es podrà utilitzar en els desplaçaments realitzats amb el bus urbà del municipi.

Reglament de viatgers dels serveis de transport públic urbà

Punts de venda

La xarxa de punts de venda a Sant Sadurní dels títols integrats és la següent:

  • C/ Doctor Escayola, 15
  • C/ Montserrat, 12
  • C/ Tarragona, 31
  • Estació de Rodalies Renfe de Sant Sadurní
  • Terminals del ServiCaixa.

A l'interior del bus només es vendrà el bitllet senzill

Prestador del servei

Transports Ciutat Comtal 2, SL
Rambla Catalunya 123, 2a
Tel: 934156020

Web

Bus Urbà
Bus Urbà