Nexes - Innovació, emprenedors i empreses
S'ha obert convocatòria  per aquest any 2017

Aquest mes de juny l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ha aprovat les bases reguladores per a persones donades d'alta en règim d'autònoms a la seguretat social  i,  s'ha obert la convocatòria per l'exercici 2017 per a la presentació de sol·licituds.

Els beneficiaris de la subvenció són persones que es constitueixen d'alta en el règim de treballadors autònoms de la seguretat social (RETA) durant el 2017, o que s'hagin constituit al llarg del 2016, i que no hagin estat en situació d'alta en els cinc anys immediatament anteriors. L'objecte de la subvenció és incentivar la creació del propi lloc de treball a per a persones en situació de desocupació, o altres persones desocupades, i que es constitueixen en treballadors autònoms de la seguretat social per a desenvolupar una activitat empresarial o professional a Sant Sadurní d'Anoia.

S'ha obert la convocatòria per aquest any, i el termini màxim per accedir a l'ajut és el 31 de desembre de 2017.


PUBLICAT EL 28.06.2017