Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Què és la banca ètica?

Són les entitats bancàries que apliquen els principis de les finances ètiques, que són aquelles que tenen per objectiu fer compatible la rendabilitat financera i econòmica amb l’assoliment d’objectius socials i ambientals.

La banca ètica parteix del principi que els seus usuaris (particulars i empreses) tenen dret a saber on i en què s’inverteixen els seus diners, comprometent-se a no finançar activitats reprobables i optant per destinar els seus recursos només en projectes amb contingut social, ambiental i a facilitar l’accés al crèdit a persones i grups que generalment n’estan exclosos.