Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Conversa en anglès oberta a tothom
Els dijous, del 5 al 26 d'abril

Podeu consultar el web del Banc de Temps per confirmar que la trobada es fa: https://bancdetemps.wordpress.com/